Ser mentor/a: requisits


Per poder participar al projecte Rossinyol com a mentor/a cal:
  • Està matriculat a un centre universitari, tingui o no conveni amb Servei Solidari. 
  •  Comptar amb una tarda setmanal disponible durant tot un curs lectiu (de novembre a principis de juny).  
  • Ganes i il·lusió! (no és imprescindible comptar amb experiència específica en el món social o del lleure).

     Compromisos: 
És obligatori: 
  • Assistir a les sessions de formació, a les trobades entre mentors/es i el seguiment individual queimpulsa Servei Solidari.
  • Participar a les festes d’inici i fi de de curs.

Què oferim:
  • Diners de butxaca per fer front a les despeses de l'activitat: transport, activitats, consumicions....
  • Formació específica  a l'inici i durant el projecte en diverses temàtiques d'interès: la competència intercultural, el desenvolupament socioafectiu a l'adolescència, habilitat de comunicació, sexualitat, el dol i la separació...entre d'altres.  
  • Participació en activitats vinculades amb la temàtica de la mentoria i l'àmbit social.
  • Convalidació de crèdits ECTS amb les universitats conveniades

 Participa!